SOME DATA ON THE DISPLACEMENT OF ALBANIANS FROM KOSOVO TO ALBANIA IN 1929

Sami Gashi

Abstract


The paper deals with the issue of the displacement of some Albanian families from Kosovo to Albania in 1929. Here are also noted the factors that affected displacement such as confiscation of property, violence, arrests and killings. In a brief overview, some moments of regional circumstances have been observed and highlighted and their reflection in relation to Kosovo.

Keywords:  migration, Albanians, Kosovo, Albania, Yugoslavia.


Full Text:

PDF

References


Archival resources

Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë, Fondi: Kryeministria 149, viti 1929, Dosja nr. I – 1107

AQSH, Fondi: Ministria e Punëve të Jashtme 151, viti 1928, Dosja 155

AQSH, Fondi: MPJ 151, viti 1929, Dosja nr. 413, 415, 560

AQSH, Fondi: Ministria e Punëve të Brendshme 152, viti 1929, Dosja nr. 16, 354

Arkivi i Institutit të HistorisënëTiranë, Fondi A.V.16, Richard Buch Zautner, AlbanienNeues Land im Imperium (Laipzig: 1939)

Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë, Fondi A.V. 55, Dr. Herrman Gross, Struktura ekonomike dhe marrëdhëniet ekonomike të Shqipërisë.

Bibliography

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, (2007). Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi i III, Toena, Tiranë.

Bajrami, H. (1995). Shpërngulja e shqiptarëve në Turqi gjatë viteve 1912-1941, në: “Gjenocidi dhe aktet gjenocidiale të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nga Kriza Lindore e këndej” simpozium i mbajtur në Prishtinë më 20-21 janar 1994, Akademia e Shkencavedhe e Arteve të Kosovës, Prishtinë.

10 vjet Mbretni 1928-1938, Tiranë, 1938

Fischer, B. (2008). Diktatorët e Ballkanit, Aiis, Tiranë

Milo, P. (1992). Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë.

Milo, P. (2013). Politika e jashtme e Shqipërisë, vëllimi i parë (1912-1939), Toena, Tiranë.

Nuro, K. &Bato, N. (1983). HasanPrishtina (përmbledhjedokumentesh 1908-1934), 8 nëntori, Tiranë.

Shtylla, Z. (1992). Aspekte të politkës së shpërnguljes me dhunë të shqiptarëve nga Kosova në vitet 1936-1941, në: Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, libri, I, Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga Kosova, Prishtinë.

Ushtelenca, I. (1997). Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (1912-1939), Ermir, Tiranë

Verli, M. (2007). Shqipëria dhe Kosova historia e një aspirate, vëllimi I, Botimpex, Tiranë

Verli, M. (2014). Aspekte rreth krijimit dhe zgjidhjes së çështjes shqiptare (shek.XIX-XX), vëllimi I, Klean, Tiranë

Verli, M. (2011). Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20-30 të shek. XX, në: Monarkia Shqiptare 1928- 1939, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Instituti i Historisë, Tiranë

Xhafa, B. (2011) Kushtet historike të ngritjes së Mbretërisë Shqiptare, në: Monarkia Shqiptare 1928-1939, Qendra e Studimeve Albanalogjike, Instituti i Historisë, Tiranë

Press sources

Fletorja Zyrtare, Tiranë, vjeti VIII, nr. 62, e shtunde 9 nanduer 1929

Gazeta e Re, Tiranë, e shtunë, 17 nëntor 1928

Gazeta e Re, Tiranë, e mërkurë, 9 jenar 19
DOI: http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v7i12.1810

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v7i12.1810.g2251

Copyright © 2012-2020 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.