THE ALTERNATIVES TO RESOLVE THE QUESTION OF KOSOVO

Sabit Syla

Abstract


The fall of communism and break-up of Yugoslavia opened a new era in the history of Albanian people living in Kosovo. Following a hegemonic policy the Serbian leadership abolished the political autonomy of Kosovo, as a constitutive subject in Yugoslavian Federation, and usurped the political powers in Kosovo. The hopes for democracy and freedom seemed hopeless to Kosovo Albanians, particularly when Yugoslavian army started an armed invasion against other subjects in Yugoslavia. But the Kosovo Albanians were determined to defend their rights and freedom, denying to obey to Serbian rule. At the beginning the peaceful resistance seemed to be a sole alternative for Albanian people in Kosovo, but this changed later when new circumstances emerged.

Therefore, the article aims to elaborate the two alternatives that emerged: peaceful and armed struggle, their impact in political and military developments in Kosovo and involvement of international community during the last decade of century twentieth.

Keywords: Kosovo, Yugoslavia, autonomy, peaceful movement, armed resistance, etc.

Full Text:

PDF

References


Abazi, Enika. “The Role of International Community in Conflict Solution. Which way forwards?”, Balkanologie VIII (1), June 2004.

Agir, Bűlent Sarper. “Transformation of K-Albanians’ Struggle from Parallelism to Armed Conflict: Why is Violence Necessary?”,The Turkish Yearbook of International Relations, Vol. 43.

Arkivi i Ministrisë për Evropën dhe Punë të Jashtme (AMEPJ), viti 1990, dosja 968; viti 1990, dosja 1598; viti 1990, dosja 1098; viti 1990, dosja 957/1; viti 1992, dosja 1102.

Bakalli, Mahmut - “Bashkimi i shqiptarëve kërkon strategji dhe qasjetë re politike”, Kombi, Rrugët e Bashkimit Kombëtar, Onufri, NjuJork, 1997.

Betimi i ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (The oath of KLA), date 28.11.1998, Prekaz. https://www.youtube.com/watch?v=1tRjHlOH5Us, min 02:45-04:00, access 2 January 2020.

Biberaj, Elez – Kosova fuqi baroti e Ballkanit, Tiranë, 1994.

Biografia e Hashim Thaçit, http://www.mfa-ks.net/subdomain/oldwebsite/?page=1,184, access 2 January 2020.

Caplan, Richard. “International Diplomacy and the Crisis in Kosovo”, International Affairs, Volume 74, Issue 4, October 1998.

Elshani, Gafur. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Dokumente dhe artikuj (botim i dytë), “Zëri i Kosovës”, 1998.

Filo, Lambro & Çaushi, Ilira. Historia botërore shek. XX (Azi, Afrikë, Amerikë Latine), Albin, Tiranë, 1995.

Gazeta Bujku, Prishtinë, 6 shtator 1996.

Gazeta Bujku, Prishtinë, 2 tetor1997.

Herring, Eric. “From Rambouillet to Kosovo accords: NATO War against Serbia and its aftermath”, The International Journal of Human Rights, No. 4:3-4, 2007.

Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Siprint, Prishtinë, 2001.

Human Rights Watch World Report 1990 - Yugoslavia, 1 January 1991.

https://www.refworld.org/docid/467fca3a1d.html, access 23 December 2019.

Judah, Tim. Kosovo Whatever one needs to know, Oxford University Press, 2008.

Kosovo: US Envoy Richard Holbrook meets KLA, https://www.youtube.com/watch?v=n-mb4vX2gUk, 00:22-02:20, access 2 January 2020.

Krasniqi, Jakup. Kthesa e madhe – Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Prishtinë, “Gjon Buzuku”, 2006.

Lalaj, Ana. “Dhuna antikushtetuese dhe i ashtuquajturi shtet juridik në Kosovë”, Kosova, revistë historiko-politike 7/1999, Prishtinë: “Instituti i Historisë-Prishtinë & Instituti i Historisë-Tiranë”, 2001.

Lama, Kudusi. Kosova dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Tiranë, 2005.

Maralov, Dejan. “The Policy of the USA and EU towards the Desintegration of Yugoslavia”, International Journal of Social Science Tomorrow, Vol. 1, No. 2, 2012.

Minorities at Risk Project, Chronology for Kosovo Albanians in Yugoslavia, 2004. https://www.refworld.org/docid/469f38f51e.html, access 22 December 2019.

Masakrat serbe në Kosovë, https://korrespodenti.com/op-ed/masakrat-serbe-ne-kosove-gjate-vitit-1998-1999/, access 2 January 2020.

Pellet, Allain. "The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples". European Journal of International Law. 3 (1), 1992.

Petrisch Wolfgang & Pihler, Robert. Rruga e gjatënëluftë – Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare 1989-1999,Prishtinë, “Koha”, 2002.

Qosja, Rexhep. “Faktorët ndërkombëtarë dhe trajtimi i çështjes shqiptare”, Kombi, Rrugët e Bashkimit Kombëtar, Onufri, NjuJork, 1997.

Qosja, Rexhep. Çështja shqiptare, historia dhe politika, Toena, Tiranë, 1998.

Rambouillet Accords, Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo, Security of United Nations, 7 June 1999.

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf, access 2 January 2020.

Raporti i Fondit Ndërkombëtar i OKB-së për Popujt e Rrezikuar (FNUAP), Gjenevë, 25 maj 1999.

Russell, Peter. “The Exclusion of Kosovo from the Dayton Negotiations”, Journal of Genocide Research, Vol. 11, Issue 4 (2009).

Statement by North Atlantic Council on Kosovo, https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-012e.htm, access 2 January 2020.

Sinani, Shaban. Kosova në syrin e ciklonit, Dritëro, Tiranë, 1999.

Syla, Sabit. Fjalë rasti në Akademinë Përkujtimore për rënien e dëshmorëve Zahir Pajaziti, Edmond Hoxhës dheHakif Zejnullahu, Prishtinë, 31 mars 2019.

Syla, Sabit. Fjalë rasti në Akademinë përkujtimore me rastin e 20-vjetorit të rënies së Beqir Mehës, Ilir Lushtakut, Mustafë Qorrit dhe Avdullah Kodrës, Skënderaj, 26 mars 2019.

Shala, Blerim. Vitet e Kosovës 1998-1999, Koha, Prishtinë, 2001.

Shatri, Bajram. Arsimi shqip në Kosovë 1990-1999, Libri Shkollor, Prishtinë, 2010.

The Truth on Kosova. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1993.

Udhërrëfyes i Fondeve dhe Koleksioneve Arkivore. Vëllimi I, Arkivi Kombëtari Kosovës, Prishtinë, 2002.

Ukshini, Sylë. Kosova në politikën e jashtme të BE-së 1991-1997, Logos A, Prishtinë, 2000.

United Nations Security Council Resolution No. 1199, 23 September 1998. http://unscr.com/en/resolutions?y=1998, access 2 January 2020.

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Shtabi i Përgjithshëm, Nr. 442-7/661, Sekret ushtarak, Prishtinë, më 19.11.1998, Jakup Krasniqi, Instituti i Historisë-Prishtinë, 2017.

Verli, Marenglen. Kosova në fokusin e historisë, Vëllimi i dytë, Botimpex, Tiranë, 2003.

Youngs, Tim. “Kosovo: The Diplomatic and Military Options”, Research Paper, No. 98/93, International Affairs and Defense Section, House of Commons Library, London, 1998.

Zimmermann, Warren. Origins of a catastrophe, with an updated Preface and Epilogue on Bosnia and Kosovo, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v9i6.2096

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v9i6.2096.g2512

Copyright © 2012-2020 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.