Author Details

Khudayberdievich, Daniyarov Bakhtiyor, State University of Tetova, Macedonia, Uzbekistan