Author Details

Zhitia, Skender, Bashkëpunëtor shkencor Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë skenderzhitia@gmail.com tel. +38345909808 Lagjja e Spitalit nr. 3 Prishtinë 10000 Republika e Kosoves