Author Details

Rakhmadjonovich, Teshaboev Dilmurod, Senior researcher of Fergana State University, city Fergana, Uzbekistan