Author Details

Ikhtiyarovich, Ziyayev Avazbek, Associated professor of Ferghana State University. City Fergana, Uzbekistan., Uzbekistan