Kategoria e shkallës te mbiemrat në gjuhën angleze dhe shqipe (analizë kontrastive)

Authors

  • Remzije Nuhiu

Abstract

Gramatika është një fushë e ndërlikuar shkencore dhe fakti se të gjitha gjuhët kanë regulla të ndryshme, këtë fushë e bën edhe më të ndërlikuar. Si rrjedhojë e kësaj paraqitet nevoja që të bëhet analizë kontrastive ndërmjet gjuhëve me qëllim që të eliminohen të gjitha paqartësitë rreth një problemi të shtruar ose një hulumtimi përkatës. Ky punim ka për qëllim studimin e kategorisë së mbiemrit në mes gjuhës angleye dhe gjuhës shqipe. Në këtë punim do të elaborohen disa shembuj që nëpërmjet një analize kontrastive do të na çojnë deri te një perfundim mbi dallimet dhe ngjajshmërite e kategorisë së shkallës së mbiemrave në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe. Ky punim do të bazohet në romanin The Great Getsby nga autori amerikan Frensis Skot Fitxherald dhe përkthimi i të njejtit nga përkthyesi Stavri Pone. Ky punim do të tentojë ta thelloje teoritikisht dhe praktikisht në këtë rast kategorinë e shkallës së mbiemrave në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe. Gjithashtu ky hulumtim do të jetë në të mirë të studentëve që ta kenë më lehtë kuptimin mbi kategoritë e shkallës së mbiemrave gjatë përdorimit të tyre.

Fjalët kyçe: mbiemër, shkalla e lartë, shkalla e njejtë, shkalla e ulët, analizë, gjuhë angleze, gjuhë shqipe.

Downloads

Published

2016-12-11

How to Cite

Nuhiu, R. (2016). Kategoria e shkallës te mbiemrat në gjuhën angleze dhe shqipe (analizë kontrastive). ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 4(12), 46–50. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1153

Issue

Section

Volume 4, No.12, December 2015