PRAGMATIC INTERPRETATION OF THE APPEAL

Authors

  • Ravshanova Rano Khandanovna Teacher of Navoi State Pedagogical Institute city Navoi

Abstract

The article discusses the fact that the pragmatic features of the appeal are used as a means of nomination, as well as its more important cohesive function and expression as a category of coherence. It is also analyzed that coherence is one of the main features of textuality, along with such features as cohesion, intentionality (intention), acceptance (acceptance), informativeness, situationality, intertextuality (intertextuality).

Keywords: appeal, nomination, denotation, reality, signification, cohesion, coherence.

References

Voborjil L. Leksicheskie i drugie sredstva kogezii teksta // http://www.rusistika.upol.cz/publikace/voboril_kohezekoherence.pdf

Gak V.G. Teoriya i praktika perevoda. – M.: Interdialekt, 1999.

Gal'perin I.R. Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya. – M.: Nauka, 1981.

Grishaeva L.I. Kogerentnost' teksta i aksional'nie sepochki // Yazik, muloqot i sosial'naya sreda //http://lse2010.narod.ru/ yazik_ kommunikatsiya_i_ sotsialnaya_sreda_vipusk_6_2008/ligrishaeva_kogerentnost_teksta_i_aktsionalnie_tsepochki/

Lavrent'eva I.V.Kogeziya – Ul'yanovsk: Kolokol, 2004.

Leont'ev A.A. Psixolingvisticheskie osobennosti yazika SMI. – M.: Dobrosvet, 2007.

Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar' (gl. red. V. N. Yarseva i dr.) – M.: Bol'shaya Rossiyskaya ensiklopediya, 2002.

Lukashevich N.V. Modeli i metodi avtomaticheskoy obrabotki nestrukturirovannoy informasii na osnove bazi znaniy ontologicheskogo tipa // https://www.dissercat.com/content/modeli-i-metody-avtomaticheskoi-obrabotki-nestrukturirovannoi-informatsii-na-osnove-bazy-zna

Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazikovedenie. – M.: Aspekt Press, 1996.

Downloads

Published

2020-06-03

How to Cite

Khandanovna, R. R. (2020). PRAGMATIC INTERPRETATION OF THE APPEAL. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 9(4), 53–58. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2069

Issue

Section

Volume 9, No.4, April, 2020