Vol 5, No 12 (2016)

Volume 5, No.12, December, 2016

Table of Contents

Volume 5, No.12, December, 2016

Abduvalieva Dilnoza
PDF
8-16
Xodjamurod Djabborov
PDF
17-25
Kalandarov Shukhratjon Shakirjanovich
PDF
26-31
Dusmatov Khikmatilla Khayitbaevich
PDF
32-38
Usmanova Mohira Kendjaevna
PDF
39-42
Yulchiyev Qahhor Vahobivich
PDF
43-47
Besnik Elezi, Kastriot Korro, Bejo Bizhga
PDF
48-53
Arlind Stafa, Keti Margariti, Ilirian Kumbe
PDF
54-62