Author Details

Akmaljonovna, Akbarova Zukhro, Fergana State University, Uzbekistan