, Institute of History - Prishtina. Lagjja e Spitalit, 10000, Prishtina, Republic of Kosova.