METAPHORS IN POLITICS

Authors

  • Lediona Lumi University "A.Xhuvani" - Elbasan

Abstract

The topic that this paper seeks to touch on is: “A look at today’s language of politics (Lexical-grammatical functions in particular)”. We have focused on some of its most essential features, some of its key functions, and a broader look at the real, tangible values, new and latest semantic developments of the political lexicon. Initially, the paper aims to present some theoretical definitions on the concept of political lexicon in foreign and Albanian linguistics, mainly based on German, American and Albanian literature, such as: Orwell, Lucas or Samara, Duro, Kostallari, Lloshi, Thomai, etc. A broad overview is given to the main linguistic figure operating in politics, to the metaphor and also “contradicto in adiecto”, as a linguistic tool with the value of a micro text, i.e. a first formal contradiction in terminis, when expressed simultaneously and for the same two concepts and two judgments that exclude each other, which is extremely used by politicians. The aim of the paper is to discover the real function and that of appearance that permeates speeches and slogans of politics, otherwise known as the element of their indeterminacy. In this paper we have tried to raise as a problem the need for a scientific and fair conception of the political lexicon. The role of the masters of the Albanian word (including politicians, writers, linguists, orators, statesmen, journalists, analysts, etc.) who with their works and writings, have delivered and enriched the political lexicon should be properly appreciated. They have special merits in the semantic elaboration of the content and nuances of the political lexicon of literary Albanian. They have used the words of this lexicon in certain syntagmatic and paradigmatic connections (polysemous, synonymous and antonymous), constructing beautiful figures with expressive-emotional character. Some of the problems of semasiological character are treated in this paper, such as the origin (derivation) of new meanings and nuances in the present time, as well as its types, can be treated in more depth and more special ways in the future. The working methodology is based on the set of contemporary concepts, principles, theories and methods such as methods of approach, method of comparison and analysis on the basis of generative linguistics.

Keywords: political lexicon, semantic meaning, metaphors, generative linguistics, etc.

References

Akademia e Shkencave, Fjalori i gjuhës shqipe, Tiranë (2002, 2006).

Aristotel, Etika, Toena, 1998.

Ballhysa. A, Gjuha dhe përdorimi i saj . Çështje teorike-praktike, Sejko( pa vit).

Ballhysa. A, Jashari. A, Formim gjuhësor I , Sejko, 2008.

Ballhysa. A, Klasa e shkrimit, Sejko, 2009.

Ballhysa. A, Kuptoj, flas, shkruaj , Sejko, 2005.

Balliu.F, Berisha përmes Kasandrave, 55, Tiranë, 1997.

Balliu.F, Zonja e zezë Nexhmije Hoxha, 55, Tiranë, 2006.

Bergdorf. W. Fjalët si armë. Gjuha si instrument i politikës, Stuttgart, Shb, Bon, 1979.

Bruggemann.W, Shënime mbi gjuhën politike, Dusseldorf ,1977.

Burkhardt, A. Parlamenti dhe gjuha e tij. Shtëpia Botuese Max Niemeyer, 2003.

Çeliku.M, Karapinjalli.M, Stringa.R, “Gramatika praktike e gjuhës shqipe”, Ilar, 2007.

De Saussure. F, Kursi i Gjuhësisë së Përgjithshme, Dituria, 2002.

Dorner.A , Gjuha Politike - instrument dhe institucion i politikës, 1991.

Dorner.A , Gjuha Politike - instrument dhe institucion i politikës, 1991.

Fjalor POLITIK, Oxford University Press, IAIN McLEAN dhe ALISTAR McMILLAN, Botimet IDK, botim 3, nëntor 2011, Libra për të gjithë.

Françoise Thom, La langue de bois, Commentaire Julliard, 1987.

Fuga. A, Media, politika, shoqëria (1990-2000), Dudaj, Tiranë, 2008.

GJ.Shkurtaj, “Si të shkruajmë shqip”, Tiranë, 2008, fq.28.

Greiffenhagen.M, Lufta për fjalët? Termat politike, Munchen, Shtëpia botuese Carl Hanser Verlag, 1980.

Heiko.G, Gjuha dhe përdorimi i gjuhës në politikë, Tubingen, Vëllimi 39, 2002.

Jashari.A, “Vëzhgime rreth përdorimit të frazeologjisë në stilin politiko-shoqëror të gjuhës shqipe”,SF.4, 1990.

Kemplerer, Viktor. The language of the Third Reich: LTE Lingua Tertii Imperii: A Philologist's Notebook, Continuum International Publishing Group, 2006.

Konica, “Albania”,1897, nr. 1

Kostallari. A, “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, II, Tiranë, 1964.

Lela.Alfred, “UT HERI DICEBAMUS, Fjalori Politik i Berishës ’90-’92, Politiko , 2017.

Lloshi. Xh, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, ribotim, Albas 2005.

Lloshi.Xh, “Tipare të sistemit stilistik në gjuhën e sotme shqipe”,SF. I,1985.

Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We live By. Çikago: University of Chicago Press , 1980

Lucas E. Stephen, Arti i të folurit publik, përkthimi i Enzo Shijaku, UET Press, 2011.

Meunier. JP, Peraya.D, Hyrje në teoritë e komunikimit, përkthim i Dr.Ilir Yzeiri, Tiranë 2009.

Ndreca . Mikel, Fjalor fjalësh e shprehjesh të huaja, Prishtinë, 1980.

Ngjela. S, Përkulja dhe rënia e tiranisë shqiptare, 1957-2010, vëllimi i parë, UET Press, 2011.

Toska.T, "Gjuha e drurit dhe shprehësia né romanin "Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Dritëro Agolli personalitet i shquar i letërsisë dhe i kulturës shqiptare", Gjirokastër, 2013, Universiteti "Eqerem Çabej", Gjirokastër, 2013.

Orwell George, 1984, shqip. Hoxha. Ç, Tiranë, Zenit, 2005.

Orwell, George, Collected Essays. London: The Heinemann Group, 1966.

Orwell, Politics and the english language, 1946.

Pipa. Arshi, Politika e Gjuhës në Shqipërinë Socialiste, Tiranë, Princi, 2010

Pipa. Arshi, Stalinizmi shqiptar, IKK dhe PRINCI, Tiranë, 2007.

Q. Murati, “Gjuha e sotme shqipe”, vol 4, Tiranë, 2005, fq. 58.

Rrokaj. Shezai. Filozofia e gjuhës, Tiranë, Arbëria, 2010.

Samara, M, “Një vështrim i leksikut politiko-shoqëror në fjalorët shpjegues të shqipes”, SF.3, 1985.

Samara, M. “Rreth leksikut politik e shoqëror në gjuhën shqipe”, Akademia e Shkencave,Tiranë, 2008.

Samara, M. “Zhvillimi i leksikut politiko-shoqëror në gjuhën shqipe pas çlirimit”, SF.1, Tiranë, 1985.

Schmiedtová,Věra.What did the totalitarian language in the former socialistic Czechoslovakia look like? In: SLS 2006-The First Conference of The Slavic Linguistics, 2006.

SH. Rrokaj, “Huazimet e shqipes standarde”, ( Konferencë), Tiranë, 1 Maj 2004.

Sh.Rrokaj,T.Toska, Stereotipi ideologjik dhe pasojat e tij në gjuhë, Seminari XXXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë 18-30 gusht.

Shima.Rubens,Posteri Shqiptar, Fondacioni ‘Art & History’, 2021

Shkurtaj. Gj, Sociolinguistikë e Shqipes, Tiranë, 2005, ribotim 2009

Stefani.A, “Albanistan”, Toena, Tiranë, 2005.

Stefanllari. I, Dheri V, Fjalor frazeologjik anglisht-shqip, Tiranë, 1981.

Teichmann. E, Hapa në universin e ligjërimit, Tiranë, 2010.

Thomai, Jani, Leksikologjia e gjuhës shqipe. Dudaj , Tiranë, 2006.

Thomai, Jani. Çështje te frazeologjisë së gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 1981.

Thomai.J, Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1981.

Thomai.J, Teksti dhe gjuha , SHBLU, 1991.

Toska.T, Elemente të mendësisë shqiptare në frazeologji,Naimi,Tiranë,2014.

Tuckerova, V. Totalitarian Language: Fidelius Vs. Havel Vs. Rorty, Columbia University, Conference: Thinking in/after Utopia. East Europian and Russian, 2011.

Tupja.E,“Si po i zhdukim shprehjet tona shqiptarçe”, “Panorama”, 28 prill 2004.

Ulrich. M, Hundsnurscher. Franz, Një analizë gjuhësore të fjalës politike, Shtëpia Botuese Kummerle, Verlag ,1989.

Vehbiu.A, Shqipja totalitare. Tipare të ligjërimit publik në Shqipërinë e viteve 1945-1990”, Çabej, 2007.

Vehbiu, A. Viktima të gramatikës. Artikull, botuar në blogun Peizazhe të fjalës https:// peizazhe.com/2011/01/16/viktima-te-gramatikes/ (kontrolluar së fundmi në shtator 2016), 2011.

Vehbiu, A. (2014a). Fjalë në akull. Artikull në blogun “Peizazhe të fjalës”: https://peizazhe. com/2014/01/13/fjale-ne-akull/.

Downloads

Published

2021-06-10

How to Cite

Lumi, L. (2021). METAPHORS IN POLITICS. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 10(5), pp.29–34. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2204

Issue

Section

Volume 10, No.5, May 2021