SOCIOONOMASTIC OVERVIEW OF ANTHROPONYMS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES

Authors

  • Valdet Hysenaj Faculty of Education, University of Gjakova, Republic of Kosova.
  • Nexhmije Kastrati Faculty of Education, University of Gjakova, Republic of Kosova.

Keywords:

onomastics, socioonomastics, anthroponyms, names according to physical properties, names according to configuration

Abstract

In the field of onomastics, socioonomastics is considered new knowledge. In this paper, we have highlighted the importance and use of proper nouns in linguistic onomastic research, mainly from an examined historical perspective. Additionally, our research incorporates proper nouns from various perspectives. Here, the social language of anthroponomic units serves to observe and learn local toponymy. This observation provides the researcher with proper noun distinctions, usually the categorization between personal nouns and place nouns. Throughout the research, we identified many unique and contradictory uses of proper nouns in social terms. In terms of time and space, socioonomastics, a new intersection of onomastics and sociolinguistics, conceptualizes the need for the presentation of new settings as a specific terminological problem. It places special emphasis on the structural analysis of various types of innovative nouns, thereby replacing outdated terms through the positioning of language. Other factors involved in this complexity include linguistic onomastics, system onomastics, grammar, pragmatics, arealonomastics, chronology, psychoonomastics, neuroonomastics, statistical onomastics, name lexicography, etc.

References

Ajeti, I. (1974). Për historinë e marrëdhënie të hershme gjuhësore shqiptaresllave, në GJA–SSHF,

Prishtinë, fq.39.

Ajeti, I. (1978). Kontribut për studimet e onomastikës mesjetare, në kërkime gjuhësore, Prishtinë,

fq.135, 366.

Skok, P. (1974). ERSHJ, Zagreb, fq.737.

Çabej, E. (1965). Diskutim rreth kumtesës së H. Boisin Sprovë e përkohshme..., në KPSA Tiranë,

fq. 354.

Çabej, E. (1969). Ilirishtja dhe shqipja, në Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve, USHT, Tiranë, fq.41.

Çabej, E. (1976). SGJ, III, Prishtinë, fq.28.

Çabej, E. (1976). Në SGJ, IV, Prishtinë, fq.199.

Çabej, E. (1976). Lidhjet ilire – shqiptare, në SGJ III, Prishtinë, fq.28.

Çabej, E. (1976). Studime gjuhësore në fushë të shqipes, II, A–B, Tiranë, fq.378.

Çabej, E. (1976). Studime gjuhësore në fushë të shqipes, në SGJ, P–ZH, II, Prishtinë, fq.121.

Çabej, E. (1978). Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, Prishtinë, fq.29.

Daka, P. (1969). Mbi disa veçori…, në KDSA Tiranë, fq.280.

Doçi, R. Onomastika e shqiptarëve të Llapushës, punim magjistrature, fq.23, 32, 33, 34, 72.

Gashi, S. (1978). Antroponimet e etnosit shqiptar të viseve të Toplicës në gjysmën e I të shek. XV

në dritën e burimeve raguzase, në Dituria 1–2, Prishtinë, fq.114, 139.

Grkoviq, M. (1977). RLIS, Beograd, fq.40, fq.127.

Karaxhiq, V. (1852). Srpski rječnik, Beç, fq.88.

Krasniqi, M. (1979). Antroponimet e Kosovës në dritën e shkencës etnografike, në OK, Prishtinë fq. 393.

Maretiq, P. (1986). Rad JAZU, knjiga LXXXII, Zagreb, fq.80, 212.

Mujaj, H. (1973). Rite rreth kërkimit të ninullave në Rugovë, Rilindja, Prishtinë, fq.7.

Mujaj, H. (1983). Koha 4, Titograd, fq. 447, 448, 451.

Pulaha, S. Defteri i Sanxhakut të Shkodrës, i vitit 1485, fq.142, 147, 148, 152, 171, 186, 211, 247, 278, 279, 297, 322, 345, 436, 925.

Pulaha, S. Të dhënat on. Të Defterit dhe karakteri etniki pop., në DSSSH - 1485, fq.32.

Shuflaj, M. (1968). Historia e shqiptarëve të veriut, Prishtinë, fq.53.

Skok, P. (1974). ERSHJ, Zagreb, fq. 180, 382.

Stipçeviq, A. (1967). Ilirët, Prishtinë, fq.169.

Downloads

Published

2024-05-31

How to Cite

Valdet Hysenaj, & Nexhmije Kastrati. (2024). SOCIOONOMASTIC OVERVIEW OF ANTHROPONYMS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 13(2), 39–49. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2446

Issue

Section

Volume 13, No. 2, May 2024