https://www.tycho.iel.unicamp.br/upload/ togel terpercaya bo togel resmi situs togel online pasaran terlengkap bo togel online

Rëndësia e turizmit në rritjen ekonomike të Republikës së Kosovës

Alush Kryeziu

Abstract


Turizmi është veprimtari e cila ka baza në zhvillimin ekonomikë të Kosovës. Potencialet dhe resurset me te cilat disponon Kosova janë kushtet te cilat ndikojnë ne zhvillimin e tij. Me qen se vendi gjendet ne periudhën e tranzicionit mu atëherë duhet te orientohet ne zhvillimin turizmit duke u bazuar ne potencialet dhe resurset ne disponim. Se sa duhet zhvilluar infrastruktura turistike duhet qasur hulumtimeve te bazuara ne marketingun turistik. Si baze duhet te qasur edhe legjislacionit sa është ne favor te turizmit. Te gjitha do te jen ne sherbim te ngritjes së brutoproduktit dhe zhvillimit ekonomik te vendit.

Fjalë kyçe: turizëm, zhvillim ekonomik, infrastrukturë, Kosova, marketing, etj.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i2.1377

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i2.1377.g1903

Copyright (c) 2013 Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2012-2022 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, North Macedonia.

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.