SURRENDER OF SHKODRA

Authors

  • Lumturije Kurtishaj University of Tetova "Fadil Sulejmani" - Tetova, North Macedonia

Abstract

In this paper we will tackle the position Shkodra in the time frame 20 October 1912 - 13 May 1913, the war for defending Shkodra, 1912-1913, is among the most difficult wars for the Albanian people to defend the territorial integrity, as well as a stage of the glorious history of Albania, which in terms of duration in a six-month Serbian-Montenegrin siege, constitutes the most unique case of the heroic resistance of Albanians in the First Balkan War, defending Shkodra, was being held by Hasan Riza Pasha and Esat Pasha Toptani, but Esat Pasha in an agreement with the Montenegrins surrendered the city of Shkodra to the hands of the Montenegrins. The Shkodra capitulation agreement was implemented on the night of 22-23 April 1913, when the first lines of Montenegrin troops entered the city.

 

However, the occupation of Shkodra by Montenegro did not affect the decision of the Conference of Ambassadors, as it had at that time opened talks on Shkodra, where it was widely debated for the city, and due to the stubbornness of King Nikolla (Krajl Nikolla) did not intend to reject their consensus reached on the border issue. As a result, the city of Shkodra was emptied, thus passing to the Powers represented by the commanders of the international naval forces, under the command of the vice admiral of the fleet, Sesil Bërni, as a representative of the Conference of Ambassadors. He stated that the flags of the five Great Powers (Austria, England, France, Germany and Italy) would be flown over the castle until an autonomous government was established in Albania.

Keywords: Surrender of Shkodra, Esat Pasha Toptani, Hasan Riza Pasha, Surrender of Shkodra, Conference of Ambassadors in London, Foreign Press.

References

Haus und Hof Staatsarchiv, wien, Politisches Archiv, Albanien (HHStA, PA, A). Në Arkivi Institutit të Historisë ( AIH). Viti 1912 | HHStA, PA, A, në AIH, vj. 22-1-165.

HHStA, PA, A, në AIH, vj. 22-1-165; Zambaur për Berchtold , Shkodër, 28 october 1912.

Shatri, M. (2012). Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë-Tiranë, Dokumente Britanike për Ç’ështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 1912- 1913, Toena, Tiranë.

Shatri, M. (2012). Qendra e Studimeve Albanologjike Instituti i Historisë- Tiranë Dokumente Franceze për Shqipërinë dhe shqiptarët më 1912, Vëllimi II, Toena, Tiranë

Përlindja e Shqipëriës”, 2 vjeshtë e parë 1913; Letër e hapur e Mihal Gramenos drejtuar Esat Toptanit.

Newspapers “Evening Post”, Volumi LXXXV, Qështja 100, dt. 29 April 1913.

Newspapers “The Argus“, dt. 29 April 1913.

Newspapers “The Vossische Zeitung's Trieste“, dt. 28 April 1913.

Newspapers “The Lokal Anzeiger's Vienna“, dt. 28 April 1913.

Newspapers “The Lewiston Daily Sun“ , dt. 28 April 1913.

Fiçorri, R. (2002). Ushtritë e huaja në Shqipëri, 1912-1922, Mokra, Tiranë.

Zenelaj, E. (2010). Çështja shqiptare nga këndëvështrimi i diplomacisë dhe gjeopolitikës së Austro-Hungarisë (1699-1918), Ushtrimi praktik i kultprotektoratit në Shqipëri (1916-1918), Faik Konica, Prishtinë.

Metias, S. (2006). Historia e shqiptarëve nga ilirët deri te Pavarësia e Kosovës, Tiranë.

Gashi, I. (2012). Pavarësia e Shqipërisë dhe pasojat e Luftës së Parë Ballkanike 1912-1913, Prishtinë.

Berisha, Sh. (2014). "Chi e quell Esat?", Paris 1920, cituar sipas studimit "Veprimtaria antikombëtare e Esat Pashës, (1912­ 1920)", Prishtinë.

Pavlovi, Zh. (2007). Opsada Skadra 1912-1913, Beograd 1926, (Përkthyer nga: Frymëzim Dauti), Tiranë.

Fishta, Gj. (1941). Lirika: Mrizi i Zanavet e Vallja e Parrizit, Shkodër.

Mosi, H. (1913). Zani Atdheut Komiti, Trieste.

Puto, A. (2009). Shqipëria Politike 1912-1939, Toena, Tiranë.

Glenny, M. (2000). Histori e Ballkanit 1804-1999, Nacionalizmi, Luftërat dhe Fuqitë e Mëdha, Instituti i Dialogut& Komunikimit, Tiranë.

Puto, A. (1978). Pavarësia Shqiptare dhe Diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914, 8 Nëntori, Tiranë.

Rizaj, G.S. (2011). Shqipëria e Sipërme 1800-1913, Instituti Albanalogjik, Prishtinë.

Jasques, E. (2000). Shqiptarët Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme, Kartë e Pende, Tiranë.

Dobra, I. (2002). Qëndrimi i Italisë ndaj çështjes shqiptare 1878-1913, Botimi i Dytë me zgjerim, Shoqata për Ndriçimin e Historisë Kombëtare, Prishtinë.

Historia e Popullit Shqiptar II [2002], Gani Demiri (Ratkoceri), Kryengritja shqiptare e vitit 1912, Tiranë 1997, Botimet Toena, Tiranë.

Buletin i Fakultetit Filozofik XXIV [1994], Dr. Gazmend Rizaj “Hasan Riza Pasha dhe mbrojtja e Shkodrës 1912-1913”, Prishtinë.

Rankin, S. (2007). The inner history of Ballkan Wars, London 1914, (Translated by: Frymëzim Dauti), Tiranë.

Eugenio, V. ‟La Nazione Albanese”; Catania 1917.

Ertuna, H. (2012). ‟Mbrojtja e Shkodrës dhe Hasan Riza Pasha”, Tiranë 2006.

Historia e popullit shqiptar, vëllimi III [2007], Periudha e pavarësisë 28 nëntor 1912 - 7 prill 1939. Autori: Akademia e Shkencave te Shqipërisë. Shtëpia botuese: Toena.

Vllamasi, S. (1995). Ballafaqime politike në Shqipëri (1897-1942), përgaditi për botim Marenglen Verli, Tiranë.

Downloads

Published

2020-06-03

How to Cite

Kurtishaj, L. (2020). SURRENDER OF SHKODRA. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 9(4), 21–31. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2071

Issue

Section

Volume 9, No.4, April, 2020