FRYMA IDEOLOGJIKE DHE KARAKTERI KOMBËTAR NË ART GJATË REALIZIMIT SOCIALIST TË VITEVE ’70

Ardian Isufi

Abstract


Skulptura jonë e realizimit socialist përshkohet fund e krye nga ndjenja e optimizmit revolucionar. Ajo u flet njerëzve për bukurinë e jetës, për madhështinë e popullit e të revolucionit, për të ardhmen e ndritur të Atdheut e të njerëzimit, duke i frymëzuar ata me ndjenjën e perspektivës dhe me idenë e luftës e të përpjekjeve për arritjen e fitoreve të reja. Forcimi dhe konsolidimi i tipareve që janë më të qenësishme për natyrën dhe rolin e artit socialist në jetën e shoqërisë sonë, do ta ngrinte në një shkallë më të lartë partishmërinë proletare. Për artin tonë socialist është karakteristikë dalluese fakti se ai përshkohet tejembanë nga idealet e socializmit, frymëzohet nga përpjekjet e masave dhe, nga ana e tij. I frymëzon ato me këto ideale. Vetëm një art i madh që ka dalë nga gjiri i popullit e që është vënë në shërbim të revolucionit, që udhëhiqet dhe orientohet nga një parti marksiste-leniniste, mund të mishërojë idealet e mëdha shoqërore.  Arti ynë i realizimit socialist,-ka thënë shoku Enver Hoxha,- me idealet e tij revolucionare dhe me synimet për t’i shërbyer socializmit dhe popullit ngrihet përballë artit të çoroditur dekadent borgjez dhe revizionist.

Fjalë kyçe: skulpturë, arti socialist, Enver Hoxha,  kultura kombëtare.


Full Text:

PDF

References


Çaushi, T. (1984). Dukuri estetike në art, Naim Frashëri, Tiranë.

Hoxha, E. (1976). Raport në Kongresin VII në PPSH, Tiranë.

Hoxha, E. (1972-73). Raporte e fjalime.

Hoxha, E. (1976). Raport në Kongresin VII të PPSH, Tiranë.

Lenini për kulturën dhe artin, Tiranë, 1970.

Zëri i popullit, dt. 8 prill, 1973.

Hoxha, E. (1981). Raport në Kongresin VIII të PPSH, Tiranë.
DOI: http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v8i12.2041

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v8i12.2041.g2456

Copyright © 2012-2021 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.