THE IMPACT OF ENGLISH ON THE ALBANIAN TERMINOLOGY OF BUSINESS ADMINISTRATION

Authors

  • Edona Pllana South East European University, Tetovo
  • Sadete Pllana University of Prishtina "Hasan Prishtina", Prishtina, Faculty of Economics, Republic of Kosovo
  • Zana Pllana Student in master studies, University of Prishtina "Hasan Prishtina", Prishtina, Republic of Kosovo

Abstract

English has an impact in many European languages and Albanian language as well. English words have flooded everywhere and even unnecessary words are borrowed, so it has conquered several languages of the world. This spread of English words in the Albanian language lexicon of economics and business administration is a consequence of political, economic, cultural, scientific influence, etc., in particular after 1990 (in Albania, on the occasion of opening up to the world) and in Kosovo after June 1999 (on the occasion of the entry of NATO ground forces into Kosovo).

English words or of English descent have entered as terms in particular areas of social activity. In the field of business administration, economics, finance, trade and management, these are terms that primarily denote notions and phenomena of international economics, financial and trade relations, US and UK monetary units, such as: arbitrage, audit, assets, balance sheet, business, businessman, board, budget, check, economy, export, fiscal, grant, import, equity, clearing, license, leader, trust, dollar, pound, sterling, etc.

Keywords: English analysis, business administration, special vocabulary, word terms.

References

Duro A. Terminologjia si sistem, Tiranë, 2002

Duro A. Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, QSA IGJL, Tiranë, 2009.

Felber H. Terminology manual,UNESCO and Infoterm, Paris, 1984.

Fjalor i termave të transportit shqip-anglisht-frëngjisht-rusisht, ASHSH, Tiranë, 2002.

Fjalor i termave të bankës 32 (shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht), ASHRSH, Tiranë, 2014.

Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980.

Gorani, H. Fjalor i kontabilitetit Anglisht – Shqip dhe Shqip – Anglisht, Universiteti UNIVERSUM, Prishtinë, 2008.

Gorani, H. Problemet kuptimore në terminologjinë ekonomike, Konferencë shkencore, ASHSH & ASHAK, Tiranë, 2009.

Jakupi, A.: Bazat e marketingut, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2000.

Kaceli, L. Fjalor termash biznesi, finance dhe juridiksioni ekonomik: anglisht-shqip: rreth 20.000 terma, Neraida, Tiranë, 2006.

Nimani, A.: Fjalor shpjegues i termave të ekonomisë, Kolegji Biznesi, Prishtinë, 2012.

Pasho, H.: Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe nga Rilindja deri në vitet ’80 të shek. XX ASHSH IGJL, Tiranë, 2005.

Pano, A.: Analiza e veprimtarisë ekonomiko-financiare të njësive ekonomike të biznesit, Tiranë, 2006.

Pasho, H.: Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë,“Sf.”, nr. 2, Tiranë, 1985.

Pllana, S.: Breznica, P.A.; Pllana, F. Antonym words with prefixes in the terminology of economy in the Albanian Language, RUSSIAN LINGUISTIC BULLETIN 4 (20), Yekaterinburg, 2019.

Shehu, H.: Rreth fjalëve angleze ose me prejardhje nga anglishtja në gjuhën e sotme shqipe, Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 2001.

Rexha, N. Fjalor i biznesit, ekonomikës dhe finances anglisht-shqip, shqip-anglisht, Prishtinë: ASAU, 2009.

Sager, C. J.: A practical course in terminology processing, John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 1990.

Downloads

Published

2020-08-03

How to Cite

Pllana, E., Pllana, S., & Pllana, Z. (2020). THE IMPACT OF ENGLISH ON THE ALBANIAN TERMINOLOGY OF BUSINESS ADMINISTRATION. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 9(6), 51–55. Retrieved from https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2101

Issue

Section

Volume 9, No.6, June, 2020

Most read articles by the same author(s)