Elementet folklorike të Mitrush Kuteli dhe Nikolaj Gogoli si formë interteksti

Rovena Vata, Arburim Iseni

Abstract


Dhimitër Paskoja, që ne e njohim si Mitrush Kuteli, shkroi sipas Fjalës së Orakullit Oral shqiptar. Temat për të cilat shkroi i hulumtoi deri në thellësi të origjinave të tyre mitike, historike, narrative e semantike dhe i modelon sipas gjedhëve paraprake të njohura, të kulturës gojore, të këngëve, përrallës, fjalës së urtë, traditës etnike, gojëdhënës e magjisë. Në të vërtetë, diskursi oral në prozën e tij, shumë herë zhvillohet si diskurs i identitetit. Ky njeri, lidhet me letrat shqipe, përmes amëzave orale, si model shkrimi e mendimi, si gjuhë e si etnos kombëtar, por edhe si letërsi vendi, të cilën ky do ta rigjenërojë në mënyrë të vet, përmes një shkrimi letrar që niset prej përshkrimit e ecën drejt metonimisë dhe alegorisë. Pra, në prozën e Kutelit, elementet e gojshmërisë janë të pranishme edhe në letërsinë e shkruar, si skenizëm, që domethënë se ndihen gjestet, mimika, grimasa, thënë ndryshe, teksti oral i jep tekstit të shkruar kutelian një efekt kinomatografik.

Keywords: diskursi oral, proza, metonimi, alegori, letërsi e shkruar, interteksti, etj.

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i5.673

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i5.673.g1809

Copyright © 2012-2021 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.